# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش گرما و قانون گازها
8.83 MB 215 0
2,000
2
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش ویژگی های ماده
8.35 MB 141 0
2,000
3
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش کار و انرژی
10.26 MB 398 0
2,000
4
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش دینامیک
7.19 MB 287 0
2,000
5
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش فیزیک و اندازه گیری
1,015.19 KB 213 0
2,000
6
سوالات زیست شناسی 1 و آزمایشگاه - بخش حرکت
778.76 KB 195 0
2,000
7
سوالات زیست شناسی 1 و آزمایشگاه - بخش تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید
543.04 KB 210 0
2,000
8
سوالات زیست شناسی 1 و آزمایشگاه - بخش گردش مواد
786.04 KB 213 0
2,000
9
سوالات زیست شناسی 1 و آزمایشگاه - بخش تبادل گازها
572.29 KB 182 0
2,000
10
سوالات زیست شناسی 1 و آزمایشگاه - بخش تغذیه و گوارش
1.65 MB 237 1
2,000
11
سوالات زیست شناسی 1 و آزمایشگاه - بخش سازمان بندی سلول ها
1.11 MB 339 0
2,000
12
سوالات زیست شناسی 1 و آزمایشگاه - بخش سفری به درون سلول
1.41 MB 229 0
2,000
13
سوالات زیست شناسی 1 و آزمایشگاه - بخش مولکول های زیستی
1.08 MB 250 0 3.0
2,000
14
سوالات دین و زندگی - مجموعه دوم
3.21 MB 156 0
2,000
15
سوالات دین و زندگی - مجموعه اول
3.66 MB 224 0
2,000
16
سوالات ادبیات فارسی 2 - مجموعه دوم
771.92 KB 168 0
2,000
17
سوالات ادبیات فارسی 2 - مجموعه اول
2.58 MB 193 0
2,000
18
سوالات جغرافیا
1.19 MB 177 0
2,000
19
سوالات هندسه 1 - فصل شکل های فضایی
4.72 MB 175 0
2,000
20
سوالات هندسه 1 - فصل تشابه
5.09 MB 270 0 5.0
2,000
21
سوالات هندسه 1 - فصل مساحت و قضیه ی فیثاغورس
7.42 MB 451 0
2,000
22
سوالات هندسه 1 - فصل هندسه و استدلال
2.73 MB 255 0
2,000
23
سوالات زبان انگلیسی 2
2.56 MB 287 0
2,000
24
کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1
3.74 MB 748 216 3.0
رایگان
25
کتاب زبان فارسی 2
2.33 MB 225 8
رایگان
سوالات جغرافیا

سوالات جغرافیا

شامل 357 سوال از تمامی بخش های کتاب "زبان فارسی 2" دوم دبیرستان رشته علوم تجربی

1.19 MB
2,000 تومان
سوالات زبان انگلیسی 2

سوالات زبان انگلیسی 2

شامل 513 سوال از تمامی بخش های کتاب "زبان انگلیسی 2" دوم دبیرستان رشته علوم تجربی

2.56 MB
2,000 تومان

بارگزاری