# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - InDesign CS6 Essential Training
1.51 GB 33 1
رایگان
2
Lynda - Portrait Project Lighting A Portrait With Lightroom
133.35 MB 33 0
رایگان
3
Lynda - Lightroom Classic CC 2015 New Features
-1 Bytes 32 0
رایگان
4
آموزش اولیه لایتروم
-1 Bytes 34 0
رایگان
5
Lynda - Getting Started With InDesign CC
67.72 MB 21 1
رایگان
6
Lynda - Getting Started with CorelDRAW X3 Graphics Suite
200.11 MB 30 2
رایگان
7
Lynda - Enhancing A Travel Photo With Photoshop And Lightroom
240.99 MB 33 0
رایگان
8
Lynda - Editing GoPro Hero Photos and Videos With Lightroom and Photoshop