# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تاریخ طبری - جلد دوم
1.73 MB 28 2
رایگان
2
تاریخ طبری - جلد سوم
1.75 MB 25 1
رایگان
3
تاریخ طبری - جلد چهارم
1.83 MB 42 0
رایگان
4
تاریخ طبری - جلد پنجم
2.07 MB 37 1
رایگان
5
تاریخ سلطانی
2.77 MB 35 3
رایگان
6
تکامل چیست؟
10.92 MB 22 0
رایگان
7
سیر تاریخی فلسفه برای نوآموزان
453.73 KB 26 1
رایگان
8
بستنی‌های باستانی ایران
741.42 KB 22 0
رایگان
9
پیشوایان خراسانی علم و هنر در دوره اسلامی
4.42 MB 28 2
رایگان
10
پاسارگاد بارگاه نخستین شاهنشاه هخامنشی
6.10 MB 24 1 5.0
رایگان
11
کوروش بزرگ سازنده تمدن‌ها
1,012.90 KB 24 0
رایگان
12
زندگی‌نامه کوروش بزرگ
1.06 MB 24 0
رایگان
13
تاثیرات متقابل گاهشماری‌های جهان باستان
1.53 MB 26 0
رایگان
14
بیمارستان‌های ایران در زمان صفویه و قاجار
2.74 MB 29 0
رایگان
15
کتیبه‌های تخت جمشید از نگاهی دیگر
3.63 MB 23 1
رایگان
16
زرتشت و زرتشتیان
14.88 MB 27 0
رایگان
17
زندگی و زمانه شاه
11.84 MB 26 0
رایگان
18
انقلاب صنعتی چهارم
3.35 MB 25 1
رایگان
19
نوروز، آداب و رسوم ایرانیان
697.56 KB 22 0
رایگان
20