# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات دوخت 1 و 2
633.80 KB 79 1
رایگان
2
سوالات طراحی اندام و لباس
554.61 KB 148 1
رایگان
3
سوالات الیاف نساجی
809.05 KB 54 1
رایگان
4
t
711.46 KB 65 0
رایگان
5
سوالات تاریخ هنر جهان
691.07 KB 78 0
رایگان
6
سوالات تاریخ هنر ایران
786.37 KB 54 0
رایگان
7
سوالات امور عمومی بازرگانی
838.02 KB 53 0
رایگان
8
سوالات سازمان و مدیریت
678.22 KB 44 0
رایگان
9
سوالات حسابداری شرکت ها
458.96 KB 62 1
رایگان
10
سوالات ریاضیات امور مالی
826.43 KB 54 0
رایگان
11
سوالات حسابداری صنعتی
980.41 KB 54 0
رایگان
12
سوالات مفاهیم و روش های آماری 2
778.27 KB 57 0
رایگان
13
سوالات مفاهیم و روش های آماری 1
767.33 KB 51 0
رایگان
14
سوالات اصول حسابداری 2
1.64 MB 44 0
رایگان
15
سوالات اصول حسابداری 1
732.73 KB 54 3
رایگان
16
سوالات ماشین های تهیه زمین و کاشت
1,013.36 KB 73 1
رایگان
17
سوالات پمپ ها و ماشین های آبیاری
849.00 KB 65 2
رایگان
18
سوالات محاسبات فنی
505.33 KB 74 1
رایگان
19
سوالات کاربرد و سرویس تراکتور
980.46 KB 79 8
رایگان
20
سوالات موتورهای احتراقی
896.29 KB 76 2
رایگان
21
سوالات شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی
918.71 KB 52 0
رایگان
22
سوالات ایمنی و کمک های نخستین
1.09 MB 72 0
رایگان
23
سوالات آزمون های ورزشی
1.17 MB 120 0
رایگان
24
سوالات تغذیه و بهداشت مواد غذایی
1.51 MB 134 0
رایگان
25
سوالات فیزیولوژی
1.34 MB 53 0
رایگان
t
711.46 KB
رایگان

بارگزاری