# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات دوخت 1 و 2
633.80 KB 37 1
رایگان
2
سوالات طراحی اندام و لباس
554.61 KB 102 1
رایگان
3
سوالات الیاف نساجی
809.05 KB 33 1
رایگان
4
t
711.46 KB 32 0
رایگان
5
سوالات تاریخ هنر جهان
691.07 KB 40 0
رایگان
6
سوالات تاریخ هنر ایران
786.37 KB 25 0
رایگان
7
سوالات امور عمومی بازرگانی
838.02 KB 26 0
رایگان
8
سوالات سازمان و مدیریت
678.22 KB 29 0
رایگان
9
سوالات حسابداری شرکت ها
458.96 KB 34 1
رایگان
10
سوالات ریاضیات امور مالی
826.43 KB 30 0
رایگان
11
سوالات حسابداری صنعتی
980.41 KB 29 0
رایگان
12
سوالات مفاهیم و روش های آماری 2
778.27 KB 26 0
رایگان
13
سوالات مفاهیم و روش های آماری 1
767.33 KB 28 0
رایگان
14
سوالات اصول حسابداری 2
1.64 MB 25 0
رایگان
15
سوالات اصول حسابداری 1
732.73 KB 37 3
رایگان
16
سوالات ماشین های تهیه زمین و کاشت
1,013.36 KB 42 1
رایگان
17
سوالات پمپ ها و ماشین های آبیاری
849.00 KB 37 2
رایگان
18
سوالات محاسبات فنی
505.33 KB 44 1
رایگان
19
سوالات کاربرد و سرویس تراکتور
980.46 KB 42 4
رایگان
20
سوالات موتورهای احتراقی
896.29 KB 38 2
رایگان
21
سوالات شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی
918.71 KB 31 0
رایگان
22
سوالات ایمنی و کمک های نخستین
1.09 MB 31 0
رایگان
23
سوالات آزمون های ورزشی
1.17 MB 97 0
رایگان
24
سوالات تغذیه و بهداشت مواد غذایی
1.51 MB 100 0
رایگان
25
سوالات فیزیولوژی
1.34 MB 26 0
رایگان
t
711.46 KB
رایگان

بارگزاری