# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - Final Cut Pro X 10.3 and 10.4 Essential Training (updated Jun 8, 2018)
7.94 GB 35 1
رایگان
2
Lynda - Final Cut Pro X 10.3 Essential Training
5.21 GB 46 0
رایگان
3
Lynda - Final Cut Pro X Guru Color Correction
1.97 GB 129 1
رایگان
4
Lynda - Migrating from Final Cut Pro 7 to Final Cut Pro X
1.09 GB 103 6
رایگان
5
Digital Tutors - Introduction to Final Cut Pro X
1.30 GB 145 4
رایگان
6
Lynda - Final Cut Server 1.5 Getting Started
1.83 GB 37 0
رایگان
7
Lynda - Final Cut Studio Round Tripping
1.90 GB 89 6
رایگان
8
Lynda - Final Cut Studio Overview
850.32 MB 124 5
رایگان
9
Lynda - Final Cut Pro System Optimization and Troubleshooting
181.38 MB 122 0
رایگان
10
Lynda - Final Cut Pro 6 Workflow
2.52 GB 91 5
رایگان
11
Lynda - Final Cut Pro 6 Essential Editing
2.90 GB 96 10
رایگان
12
Lynda - Final Cut Studio Integration
177.80 MB 118 0
رایگان
13
Lynda - Final Cut Pro 6 New Future
128.09 MB 93 5
رایگان
14
Lynda - Final Cut Pro 5 Essential Editing
812.65 MB 106 5
رایگان
15
Lynda - Fainal Cut X Essential