# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Skillshare - Final Cut Pro X Master Course
631.33 MB 13 0
رایگان
2
Lynda - Final Cut Pro X 10.3 and 10.4 Essential Training (updated Jun 8, 2018)
7.94 GB 54 3
رایگان
3
Lynda - Final Cut Pro X 10.3 Essential Training
5.21 GB 58 0
رایگان
4
Lynda - Final Cut Pro X Guru Color Correction
1.97 GB 157 1
رایگان
5
Lynda - Migrating from Final Cut Pro 7 to Final Cut Pro X
1.09 GB 115 6
رایگان
6
Digital Tutors - Introduction to Final Cut Pro X
1.30 GB 162 4
رایگان
7
Lynda - Final Cut Server 1.5 Getting Started
1.83 GB 45 0
رایگان
8
Lynda - Final Cut Studio Round Tripping