# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
اندوسکوپی پیشرفته پزشکی زنان
70.57 MB 225 0
2,000
2
آرتروسکوپی (بررسی درون مفصل) مدرن
40.36 MB 190 0
2,000
3
لاپاروسکوپی پیشرفته
13.07 MB 193 0
2,000
4
کولونوسکوپی (معاینه اندوسکوپی روده بزرگ و قسمت انتهایی روده کوچک)
34.37 MB 246 0
2,000
5
لاپاروسکوپی – رویکرد میان رشته ای
24.20 MB 146 0
2,000
6
تکنیک های جدید در اندوسکوپی دستگاه گوارش
33.47 MB 212 0
2,000
7
اندوسکوپی درمانی دستگاه گوارش
32.91 MB 316 0
2,000
8
پیشرفت ها در جراحی لاپاروسکوپی
15.51 MB 361 0
2,000
9
شیوه های اندوسکوپی در کلون (روده بزرگ) و رکتوم (راست روده)
12.47 MB 322 0
2,000
10
دیدگاه های جهانی در برونکوسکوپی (اندوسکوپی ریه ها)
12.26 MB 272 0
2,000
11
کولونوسکوپی و غربالگری سرطان کولورکتال – دستورالعمل های آینده
14.41 MB 289 0
2,000
12
اطلس اندومیکروسکوپی دستگاه گوارش
26.47 MB 248 0
2,000
13
فلوروسکوپی عملی دستگاه (سیستم) های های GI و GU
42.12 MB 369 0
2,000
14
آرتروسکوپی ناحیه ای
24.78 MB 271 0
2,000
15
آندوسکوپی
36.79 MB 239 0
2,000
16
اطلس لیفت - لاپاروسکوپی
15.34 MB 284 0
2,000
17
درمان تکنیک تونل آندوسکوپی دستگاه گوارش
9.24 MB 264 0
2,000
18
اصول آندوسکوپی انعطاف پذیر برای جراحان
14.09 MB 276 0
2,000
19
آرتروسکوپی آرنج
5.28 MB 309 0
2,000
20
آندوسکوپی و تصویربرداری تشخیصی
21.37 MB 220 0
2,000
21
برونکوسکوپی مداخله ای – راهنمای بالینی
11.67 MB 276 0
2,000
22
آرتروسکوپی عمل هیپ (مفصل ران)
70.83 MB 330 0
2,000
23
یورتروسکوپی – موارد مصرف، ابزار دقیق و تکنیک
15.99 MB 298 0
2,000
24
آندوسونوگرافی تشخیصی – رویکر مبتنی بر مورد
35.95 MB 257 0
2,000
25
آموزش شبیه سازی در لاپاراسکوپی و جراحی رباتیک
2.65 MB 248 0
2,000

بارگزاری