# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تکنیک های آموزش عملی رانندگی
1.03 MB 7099 2519 3.4
رایگان
2
رانندگی ایمن، جامعه ایمن
1.03 MB 1140 212 3.2
رایگان
3
تکنیک های آموزش عملی رانندگی
1.01 MB 44 0
1,000
4
اصول و مبانی رانندگی حرفه ای
527.63 KB 2201 645 3.7
رایگان
رانندگی ایمن، جامعه ایمن

رانندگی ایمن، جامعه ایمن

رانندگی ایمن، جامعه ایمن حاوی توصیه های سازمان جهانی سلامت در مورد بهبود رانندگی و کاهش خطرات آن است.

دانلود 212
1.03 MB
رایگان
3.2
اصول و مبانی رانندگی حرفه ای

اصول و مبانی رانندگی حرفه ای

همیشه بهترین راننده ها کسانی هستند که نرم رانندگی می کنند.وقتی شما با ٪ ۵٠ از توان ماشینتان رانندگی می کنید ، می توانید فرمان سریع بدهید ، ناگهان پدال ...

دانلود 645
527.63 KB
رایگان
3.7

بارگزاری