# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
MOTU Digital Performer 10.0
1.04 GB 4 1
رایگان
2
Gilisoft Audio Editor 2.1.0
8.39 MB 3 0
رایگان
3
Cycling 74 Max 8.0.2
398.37 MB 8 0
رایگان
4
Adobe Master Collection CC 2019 v1 Final
25.06 GB 38 5
رایگان
5
Steinberg Groove Agent v5.0.10.99
25.99 GB 36 6
رایگان
6
SmartSound SonicFire Pro 6.1.3.0
227.50 MB 32 0
رایگان
7
PCDJ DEX 3.11.0.2 x86
63.76 MB 21 0
رایگان
8
NCH MixPad Masters Edition 5.22
2.92 MB 29 2
رایگان
9
Steinberg Cubase Artist v8.0.40 x64
8.64 GB 135 43 5.0
رایگان
10
Adobe Audition CC 2019 v12.0.0.241 x64