# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Adobe Master Collection CC 2019 v1 Final
25.06 GB 20 0
رایگان
2
Steinberg Groove Agent v5.0.10.99
25.99 GB 24 5
رایگان
3
SmartSound SonicFire Pro 6.1.3.0
227.50 MB 18 0
رایگان
4
PCDJ DEX 3.11.0.2 x86
63.76 MB 11 0
رایگان
5
NCH MixPad Masters Edition 5.22
2.92 MB 12 0
رایگان
6
Steinberg Cubase Artist v8.0.40 x64
8.64 GB 80 34
رایگان
7
Adobe Audition CC 2019 v12.0.0.241 x64
588.55 MB 10 1
رایگان
8
Native Instruments Traktor Pro 3 v3.0.0.31
212.31 MB 31 1
رایگان
9
Arturia Modular V 3.3.1.1782
313.30 MB 17 1
رایگان
10
Tone2 Gladiator v3.0
60.57 MB 10 0
رایگان
11
Native Instruments Kontakt 6 v6.0.2
401.47 MB 38 9
رایگان
12
IK Multimedia T-RackS 5 Complete v5.1.1B
1.05 GB 8 0
رایگان
13
Adobe Master Collection CC 2018 v4
24.30 GB 12 0
رایگان
14
ChordEase 1.0.14 x86
911.85 KB 25 1
رایگان
15
ChordEase 1.0.14 x64
1.03 MB 29 1
رایگان
16
BandLab Cakewalk 24.8.0.32
535.11 MB 25 0
رایگان
17
NCH Crescendo Masters Music Notation Software 3.07
1,015.24 KB 17 0
رایگان
18
Mixxx 2.1.4 x86
62.04 MB 18 0
رایگان
19
Mixxx 2.1.4 x64
69.14 MB 32 0
رایگان