# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Apple macOS Mojave 10.14.2
2.30 GB 8 0
رایگان
2
Apple macOS Mojave 10.14.1
3.12 GB 13 0
رایگان
3
Apple macOS Mojave 10.14
5.63 GB 11 9
رایگان
4
macOS Server 5.6.3
199.89 MB 7 0
رایگان
5
DiskMaker X 7.0.1 macOS
9.42 MB 32 1
رایگان
6
Mojave 10.14 Beta 4 macOS
5.34 GB 13 0
رایگان
7
ZOC 7.20.0 macOS
5.44 MB 15 0
رایگان
8
Mac OS High Sierra 10.13.6
4.86 GB 24 1
رایگان
9
Mac OSX High Sierra 10.13.5
4.86 GB 37 0
رایگان
10
Mac OSX High Sierra v10.13.4
4.88 GB 59 4
رایگان
11
macOS High Sierra v10.13.3 (17D47) Mac OSX
4.87 GB 84 6
رایگان
12
Mac OSX High Sierra 10.13.3 Build 17D47
6.70 GB 75 17
رایگان
13
WALTR 2.6.7 Mac OSX
34.94 MB 56 1
رایگان
14
Crossover 17.0 Mac OSX
200.25 MB 44 1
رایگان
15
Mac OSX High Sierra 10.13.2 Build 17C88
4.86 GB 57 0
رایگان
16
LaunchControl 1.36 Build 1013 Mac OSX
8.96 MB 46 0
رایگان
17
ZOC Terminal 7.16.2 Mac OSX
5.39 MB 17 0
رایگان
18
Crossover 17.0 MAC OSX