# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
ایندیکیتورهای اقتصادی
322.35 KB 303 20
رایگان
2
چالش های حسابداری اسلامی در ایران
416.18 KB 335 11
رایگان
3
نقش حسابداران در توسعه سرمایه کشور
390.15 KB 244 6
رایگان
4
پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول
1.09 MB 211 11
رایگان
5
Basic Mathematics for Economists
5.53 MB 269 6
رایگان
6
حقوق بیمه
530.94 KB 278 13
رایگان
7
قانون بیمه بازرگانی
355.63 KB 263 14
رایگان
8
فهرست نشریات حسابداری داخلی
371.75 KB 280 10
رایگان
9
ریاضیات پایه
2.75 MB 344 44 5.0
رایگان
10
صدور بیمه های عمر و حوادث
3.33 MB 308 11
رایگان
11
طرح تحقیق تجربی حسابداری برای دانش جویان دکترا
836.17 KB 249 15
رایگان
12
چکیده مقالات برگزیده نهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران
1.12 MB 482 23 5.0
رایگان
13
مدیریت مالی در تئوری و عمل - جلد اول
12.45 MB 400 62
رایگان
ایندیکیتورهای اقتصادی

ایندیکیتورهای اقتصادی

تعریف تعدادی از شاخصهای اقتصادی نظیر: شاخص فروش اتومبیل تراز پرداختها تراز تجاری کالا ...

دانلود 20
322.35 KB
رایگان
چالش های حسابداری اسلامی در ایران

چالش های حسابداری اسلامی در ایران

در محافل دانشگاهی و مراجع حرفه ای کشورهای مسلمان مدتی است که بحث حسابداری اسلامی مطرح و در این زمینه سمینارهایی نیز برگزار شده است . گروهی از حسابدار ...

دانلود 11
416.18 KB
رایگان
پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول

پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قد ...

در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارایه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل اسخراج است و هم متناسب با ت ...

دانلود 11
1.09 MB
رایگان
Basic Mathematics for Economists

Basic Mathematics for Economist ...

Economics students will welcome the new edition of this excellent textbook. Given that many students come into economics courses without having studie ...

دانلود 6
5.53 MB
رایگان
فهرست نشریات حسابداری داخلی

فهرست نشریات حسابداری داخلی

این فهرست با هدف ایجاد پایگاهی جامع از نشریات حسابداری داخلی تهیه شده و محاطب آن اساتید، پژوهشگران، و دانش جویان رشته های حسابداری و مدیریت مالی هستند ...

دانلود 10
371.75 KB
رایگان
ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

کاربرد ریاضیات در رشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است.با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر وسریع تراقتصاد کمک شایانی ب ...

دانلود 44
2.75 MB
رایگان
5.0
چکیده مقالات برگزیده نهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران

چکیده مقالات برگزیده نهمین همایش ...

سازمان امور مالیاتی از مجموع 240 مقاله ارسالی به نهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که توسط سازمان امور مالیاتی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرا ...

دانلود 23
1.12 MB
رایگان
5.0
مدیریت مالی در تئوری و عمل - جلد اول

مدیریت مالی در تئوری و عمل - جلد ...

هدف اصلی کتاب "مدیریت مالی در تئوری و عمل" عبارت است از نشان دادن نحوه ای که تئوری مالی می تواند در عمل برای حل مسائل مالی به کار رود و نیز نشان دادن ...

دانلود 62
12.45 MB
رایگان

بارگزاری