# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
بریتانیکا، مصور کتابخانه علوم، دوره 16 - اکتشافات فضایی
11.94 MB 9 0
رایگان
2
استان آذربایجان غربی در مرز نهایی: علم و مافوق طبیعی در فضای سه گانه
1.55 MB 11 0
رایگان
3
Futurescapes: فضا در اتوپى و گفتمان علمی تخیلی. (شیوه های فضایی)
3.92 MB 11 1
رایگان
4
دهه سیارات فراخورشیدی در اطراف ستاره های عادی (مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی سری سمپوزیوم)
5.46 MB 15 0
رایگان
5
دهه سیارات فراخورشیدی در اطراف ستاره های عادی (مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی سری سمپوزیوم)
10.36 MB 11 0
رایگان
6
فضای سیاه و سفید: تصور نژاد در فیلم علمی تخیلی
6.88 MB 9 0
رایگان
7
نظریههای اختلال متعارف : سیستم فاسد و رزونانس ( اختر فیزیک و کتابخانه علوم فضایی )
3.92 MB 9 0
رایگان
8
پرواز من به ماه : راهنمای خودی به علم جدید از سفر به فضا
3.99 MB 11 0
رایگان
9
دانشنامه فضایی و نجوم (دانشنامه علم)
10.63 MB 9 0
رایگان
10
دیسک astrophysical: جمعی و تصادفی پدیده (اخترفیزیک و فضای کتابخانه)
12.29 MB 5 0
رایگان
11
توسعه علوم اساسی جهان گسترده: دهه سازمان ملل ESA کارگاه های آموزشی
6.54 MB 11 0
رایگان
12
کاوش در فضا (مسائل علم)
4.99 MB 14 0
رایگان
13
اخترزیست شناسی : چشم انداز آینده ( اختر فیزیک و کتابخانه علوم فضایی )
6.81 MB 8 0
رایگان
14
نجوم الهام گرفته از فیزیک اتمی و مولکولی (اختر فیزیک و کتابخانه علوم فضایی)
6.24 MB 11 1
رایگان
15
تئوری Gaskinetic (کمبریج جوی و مجموعه علوم فضایی)
6.24 MB 11 0
رایگان
16
خوشه کهکشان (مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی سری سمپوزیوم)
14.78 MB 10 0
رایگان

بارگزاری