# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سیر تاریخی ابداع حقوق بشر
6.56 MB 390 14
رایگان
2
International Insolvency Law
5.01 MB 363 13
رایگان
3
INTERNATIONAL TRADE POLICY (A Contemporary Analysis)
4.00 MB 353 3
رایگان
4
مفهوم حقوق بشر
437.65 KB 322 14
رایگان
5
حقوق بشر از آدم تا حوا
578.18 KB 310 11
رایگان
6
رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
1.66 MB 284 5
رایگان
7
جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل
550.92 KB 313 8
رایگان
8
دولت های ناتوان و نظام جدید حقوق بین الملل
966.67 KB 416 25
رایگان
9
کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد
2.95 MB 268 9
رایگان
10
آیین نامه نظارت شرکتها
819.52 KB 218 7
رایگان
11
حکومت مردم
6.92 MB 307 18
رایگان
12
فرهنگ، سنت و سیاست: ابزاری برای نقض حقوق بشر زنان
1.14 MB 234 9
رایگان
13
خانواده، جنسیت و حقوق در دانمارک
709.63 KB 333 13
رایگان
14
تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
1.20 MB 442 10 5.0
رایگان
15
میثاق - تعدادی از میثاق های سازمان ملل متحد
1.13 MB 306 9
رایگان
16
زنان، دختران، پسران و مردان نیازهای متفاوت – فرصت های برابر
6.63 MB 318 11
رایگان
17
هند: دفاع بی هراس از حق آزادی زنان
1.15 MB 355 14
رایگان
18
کالبد شکافی حقوق بشر
707.61 KB 243 12
رایگان
19
چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی)
1.80 MB 327 15
رایگان
20
قانون انتخابات فرانسه
1.68 MB 486 12
رایگان
21
شاخص بین المللی حقوق مالکیت (گزارش سال 2011)
4.86 MB 248 5
رایگان
22
حقوق اساسی فرانسه
10.57 MB 343 24
رایگان
23
اعدام
1.72 MB 333 18
رایگان
24
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
2.06 MB 307 13
رایگان
25
Tort Law and Social Morality
1.93 MB 294 10
رایگان
سیر تاریخی ابداع حقوق بشر

سیر تاریخی ابداع حقوق بشر

این ایده که همه افراد بشر دارای حقوق پایه معینی هستند چطور با پذیرش عمومی روبرو شد؟ آن تغییرات اجتماعی و سیاسی که بازتاب این پذیرش بود چگونه به وقوع پ ...

دانلود 14
6.56 MB
رایگان
مفهوم حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر

حقوق بشر تضمین هایی اخلاقی انگاشته میشوند که مردم در همه ی کشورها و فرهنگ ها به صرف انسان بودن شان باید از آنها برخوردار باشند. این که این تضمین ها حق ...

دانلود 14
437.65 KB
رایگان
حقوق بشر از آدم تا حوا

حقوق بشر از آدم تا حوا

" حقوق بشر" مفهومی سترگ در انیشه آدمی است. مفهوم حقوق از قرنها پیش و احتمالا پس از بنیان اولین جوامع و نظانهای اجتماعی و سیاسی, مورد توجه بشر قرار گرف ...

دانلود 11
578.18 KB
رایگان
رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانس ...

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به عنوان اولین سند جامع بین المللی که به طور خاص فساد را ...

دانلود 5
1.66 MB
رایگان
جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

جایگاه حقوق بشر در نظریه های رواب ...

هدف اصلی این مقاله, بررسی و جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل میباشد. با جهانی شدن مفهوم و موضوع حقوق بشر و تاثیر آن بر روابط بین کشورها و ...

دانلود 8
550.92 KB
رایگان
دولت های ناتوان و نظام جدید حقوق بین الملل

دولت های ناتوان و نظام جدید حقوق ...

اصطلاح ” دولت های ناتوان“ یا ” دولت های عاجز“Failed) (states یکی از جدید ترین اصطلاحات در حوزه ادبیات حقوق بین الملل می باشد. شاید بتوان ادعا کرد که ا ...

دانلود 25
966.67 KB
رایگان
کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد

کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل ...

روی سخن دفتر راهنما برای جامعه مدنی ,فعالان جامعه مدنی است که به طور روزمره در سراسر جهان به حمایت و اعتلای حقوق بشر یاری می رسانندو این هدف را به پیش ...

دانلود 9
2.95 MB
رایگان
فرهنگ، سنت و سیاست: ابزاری برای نقض حقوق بشر زنان

فرهنگ، سنت و سیاست: ابزاری برای ن ...

چهار مقاله شامل: تبعیض در قانون خانواده و سوء استفاده از سنت ویژگی فرهنگی سیاست جنسیت وفرهنگ گفتمان جهانی حقوق بشر خانواده و حقوق بشر زن

دانلود 9
1.14 MB
رایگان
خانواده، جنسیت و حقوق در دانمارک

خانواده، جنسیت و حقوق در دانمارک

در دانمارک زنان و مردان دارای ارزش و لیاقت یکسانند و تبعیض بین این دو جنس غیر قانونی است. وظایف و حقوق همه مساوی است . حق تصمیم گرفتن در مورد خود،زند ...

دانلود 13
709.63 KB
رایگان
تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی

تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ ...

دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بیوگرافی نویسنده: منوچهر گنجی در سال 1309 در تهران متولد ش ...

دانلود 10
1.20 MB
رایگان
5.0
میثاق - تعدادی از میثاق های سازمان ملل متحد

میثاق - تعدادی از میثاق های سازما ...

سازمان ملل متحد شامل: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق حقوق طفل میثاق علیه شکنجه، مجازات ظالمانه، رفتار غیرانسانى یا اهانت آم ...

دانلود 9
1.13 MB
رایگان
زنان، دختران، پسران و مردان نیازهای متفاوت – فرصت های برابر

زنان، دختران، پسران و مردان نیازه ...

وقتی جنگی در می گیرد و یا بلایی نازل می شود، ما به حرکت در می آئیم. وظیفه ما، بعنوان کارکنان حرفه ای انساندوستانه ، این است که به کمک و حمایت از مردم ...

دانلود 11
6.63 MB
رایگان
چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی)

چارچوب های حقوقی مقابله با فساد ( ...

ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ۱۹۹۶ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ وﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ...

دانلود 15
1.80 MB
رایگان
قانون انتخابات فرانسه

قانون انتخابات فرانسه

رژیم سیاسی فرانسه مرکب از رئیس جمهور غیرمسئول از لحاظ سیاسی و یک رئیس حکومت مسئول (نخست وزیرووزرا) درمقابل مجلس است.مدل حکومتی در فرانسه نیمه ریاستی ن ...

دانلود 12
1.68 MB
رایگان
شاخص بین المللی حقوق مالکیت (گزارش سال 2011)

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (گزار ...

مطالب این کتاب پس از پیام‌هایی از هرناندو دسوتو و کلسی زاهورک، شامل سرفصل‌هایی با عناوین حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی، زیر شاخص‌های تشکیل دهنده شاخص و ...

دانلود 5
4.86 MB
رایگان
اعدام

اعدام

گزارش سازمان ملل متحد درباره ی اعدام گزارشی درباره ی مجازات اعدام در کشورهای اروپایی که توسط مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش جزائی موسس ...

دانلود 18
1.72 MB
رایگان
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی ...

دانلود 13
2.06 MB
رایگان

بارگزاری