# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Dictionaries 1.3 macOS
9.89 MB 3 0
رایگان
2
Translatium 8.6.1 macOS
52.54 MB 22 0
رایگان
3
Translatium 8.5.0 macOS
52.50 MB 42 1
رایگان
4
Dictionaries 1.2.6 macOS
9.35 MB 29 0
رایگان
5
Mate Translate 5.0.0 macOS
15.13 MB 26 0
رایگان
6
Translatium 8.3.3 Mac OSX
50.95 MB 39 0
رایگان
7
Mate Translate 4.1.0 Mac OSX
15.26 MB 42 0
رایگان
8
Translatium 8.2.1 Mac OSX
51.32 MB 54 0
رایگان
9
Xilisoft iPad PDF Transfer 3.3.16 Build 20180211 Mac OSX
39.87 MB 41 0
رایگان
10
Translator 1.2 Mac OSX
2.87 MB 62 0
رایگان
11
Translatium 8.1.0 Mac OSX
51.41 MB 46 0
رایگان
12
Translatium 7.10.0 Mac OSX
50.47 MB 49 0
رایگان
13
Try to translate 4.0.0 Mac OSX
7.16 MB 57 0
رایگان
14
Mate Translate 4.0.5 Mac OSX
13.89 MB 50 1
رایگان
15
Translator 1.2 Mac OSX
2.87 MB 44 0
رایگان
16
Mate Translate 4.0.4 Mac OSX
13.89 MB 35 0
رایگان
17
Mate Translate 4.0.3 Mac OSX
13.82 MB 53 0
رایگان
18
Mate Translate 4.0.1 Mac OSX
16.76 MB 67 0
رایگان
19
Mate Translate 4.0.0 Mac OSX
16.77 MB 46 0
رایگان
20
Mate Translate 4.0.0 Mac OSX
16.77 MB 56 0
رایگان
21
iTranslate Translator 1.4.6 Mac OSX
16.19 MB 83 0
رایگان
22
Translatium 7.7.1 Mac OSX
50.01 MB 39 0
رایگان
23
Translatium 7.7.0 Mac OSX
50.01 MB 184 1
رایگان
24
Translate Bot 1.3 MAC OSX
2.78 MB 65 0
رایگان
25
Instant Translate 3.0.2 MAC OSX
14.44 MB 109 0
رایگان
Dictionaries 1.3 macOS

Dictionaries 1.3 macOS

Dictionaries overcomes the Mac's support for only a few languages, installing language support and deeply integrating it into macOS. The dictionaries ...

9.89 MB
رایگان
Translatium 8.6.1 macOS

Translatium 8.6.1 macOS

یکی از مشکلاتی که افراد در ترجمه متون دارند نبود وسیله ای برای ترجمه کل متن است. بسیاری از دیکشنری های رایانه ای تنها کلمه ها را ترجمه می کنند که این ...

52.54 MB
رایگان
Translatium 8.5.0 macOS

Translatium 8.5.0 macOS

کی از مشکلاتی که افراد در ترجمه متون دارند نبود وسیله ای برای ترجمه کل متن است. بسیاری از دیکشنری های رایانه ای تنها کلمه ها را ترجمه می کنند که این ب ...

دانلود 1
52.50 MB
رایگان
Dictionaries 1.2.6 macOS

Dictionaries 1.2.6 macOS

Find definitions, spellings, and word suggestions in this free online searchable dictionary that features over 200,000 entries, 70,000 audio word pron ...

9.35 MB
رایگان
Mate Translate 5.0.0 macOS

Mate Translate 5.0.0 macOS

نرم افزار ترجمه برای نیازهای روزمره ی شما می باشد. این نرم افزار قابلیت ترجمه به بیش از 100 زبان مختلف دنیا را دارد. این نرم افزار از موتور های قدرتمن ...

15.13 MB
رایگان
Translatium 8.3.3 Mac OSX

Translatium 8.3.3 Mac OSX

یکی از مشکلاتی که افراد در ترجمه متون دارند نبود وسیله ای برای ترجمه کل متن است. بسیاری از دیکشنری های رایانه ای تنها کلمه ها را ترجمه می کنند که این ...

50.95 MB
رایگان
Mate Translate 4.1.0 Mac OSX

Mate Translate 4.1.0 Mac OSX

نرم افزار ترجمه برای نیازهای روزمره ی شما می باشد. این نرم افزار قابلیت ترجمه به بیش از 100 زبان مختلف دنیا را دارد. این نرم افزار از موتور های قدرتمن ...

15.26 MB
رایگان
Translatium 8.2.1 Mac OSX

Translatium 8.2.1 Mac OSX

یکی از مشکلاتی که افراد در ترجمه متون دارند نبود وسیله ای برای ترجمه کل متن است. بسیاری از دیکشنری های رایانه ای تنها کلمه ها را ترجمه می کنند که این ...

51.32 MB
رایگان
Xilisoft iPad PDF Transfer 3.3.16 Build 20180211 Mac OSX

Xilisoft iPad PDF Transfer 3.3. ...

Simplifying processes to transfer your loved eBooks to iPad, Xilisoft iPad PDF Transfer for Mac provides the most valuable solution to help you transf ...

39.87 MB
رایگان
Translator 1.2 Mac OSX

Translator 1.2 Mac OSX

Translator translates words and sentences into more than 50 different languages with translator, right from the desktop on your Mac. Features: Bea ...

2.87 MB
رایگان
Translatium 8.1.0 Mac OSX

Translatium 8.1.0 Mac OSX

یکی از مشکلاتی که افراد در ترجمه متون دارند نبود وسیله ای برای ترجمه کل متن است. بسیاری از دیکشنری های رایانه ای تنها کلمه ها را ترجمه می کنند که این ...

51.41 MB
رایگان
Translatium 7.10.0 Mac OSX

Translatium 7.10.0 Mac OSX

یکی از مشکلاتی که افراد در ترجمه متون دارند نبود وسیله ای برای ترجمه کل متن است. بسیاری از دیکشنری های رایانه ای تنها کلمه ها را ترجمه می کنند که این ...

50.47 MB
رایگان
Try to translate 4.0.0 Mac OSX

Try to translate 4.0.0 Mac OSX

Try to translate can help you quickly translate. Try to translate is a very useful Mac app that provides service instantly translates words, phrases, ...

7.16 MB
رایگان
Mate Translate 4.0.5 Mac OSX

Mate Translate 4.0.5 Mac OSX

نرم افزار ترجمه برای نیازهای روزمره ی شما می باشد. این نرم افزار قابلیت ترجمه به بیش از 100 زبان مختلف دنیا را دارد. این نرم افزار از موتور های قدرتمن ...

دانلود 1
13.89 MB
رایگان
Translator 1.2 Mac OSX

Translator 1.2 Mac OSX

مترجم متن و کلمات با پشتیبانی از 50+ زبان مختلف

2.87 MB
رایگان
Mate Translate 4.0.4 Mac OSX

Mate Translate 4.0.4 Mac OSX

نرم افزار ترجمه برای نیازهای روزمره ی شما می باشد. این نرم افزار قابلیت ترجمه به بیش از 100 زبان مختلف دنیا را دارد. این نرم افزار از موتور های قدرتمن ...

13.89 MB
رایگان
Mate Translate 4.0.3 Mac OSX

Mate Translate 4.0.3 Mac OSX

نرم افزار ترجمه برای نیازهای روزمره ی شما می باشد. این نرم افزار قابلیت ترجمه به بیش از 100 زبان مختلف دنیا را دارد. این نرم افزار از موتور های قدرتمن ...

13.82 MB
رایگان
Mate Translate 4.0.1 Mac OSX

Mate Translate 4.0.1 Mac OSX

نرم افزار ترجمه برای نیازهای روزمره ی شما می باشد. این نرم افزار قابلیت ترجمه به بیش از 100 زبان مختلف دنیا را دارد. این نرم افزار از موتور های قدرتمن ...

16.76 MB
رایگان
Mate Translate 4.0.0 Mac OSX

Mate Translate 4.0.0 Mac OSX

نرم افزار ترجمه برای نیازهای روزمره ی شما می باشد. این نرم افزار قابلیت ترجمه به بیش از 100 زبان مختلف دنیا را دارد. این نرم افزار از موتور های قدرتمن ...

16.77 MB
رایگان
Mate Translate 4.0.0 Mac OSX

Mate Translate 4.0.0 Mac OSX

نرم افزار ترجمه برای نیازهای روزمره شما می باشد. این نرم افزار قابلیت ترجمه به بیش از 100 زبان مختلف دنیا را دارد. این نرم افزار از موتور های قدرتمند ...

16.77 MB
رایگان
iTranslate Translator 1.4.6 Mac OSX

iTranslate Translator 1.4.6 Mac ...

محبوب ترین نرم افزار مترجم است که اکنون برای اندروید نیز عرضه شده است. این برنامه ویژگی هایی مانند تشخیص صدا، ماشین ترجمه و خروجی صوتی را ارائه می ده ...

16.19 MB
رایگان
Translatium 7.7.1 Mac OSX

Translatium 7.7.1 Mac OSX

Translate like a Pro with Translatium - the most powerful translation app for macOS. ? 150+ Languages & Dialects ? Speech Recognition & Voice Ou ...

50.01 MB
رایگان
Translatium 7.7.0 Mac OSX

Translatium 7.7.0 Mac OSX

Translate like a Pro with Translatium - the most powerful translation app for macOS. FEATURES 150+ Languages & Dialects Translate words, phrases, ...

دانلود 1
50.01 MB
رایگان
Translate Bot 1.3 MAC OSX

Translate Bot 1.3 MAC OSX

With Translate Bot, you have all the localized text for all your apps in one place. Manage languages, edit strings, and export directly to your develo ...

2.78 MB
رایگان
Instant Translate 3.0.2 MAC OSX

Instant Translate 3.0.2 MAC OSX

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد ...

14.44 MB
رایگان

بارگزاری