# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
CAESES 4.4.1 x64
272.32 MB 4 0
رایگان
2
Autodesk Inventor 2017.4.7
5.39 GB 9 0
رایگان
3
VariCAD 2019 1.01
116.98 MB 13 0
رایگان
4
SolidWorks 2019 SP0 Full Premium x64
13.56 GB 29 3
رایگان
5
InventorCAM 2018 SP2 HF5
3.40 GB 11 0
رایگان
6
Csimsoft Trelis Pro 16.5.2 x64
203.53 MB 14 0
رایگان
7
Mentor Graphics FloEFD 17.4.0.v4380 Standalone (with Plugins) x64
8.00 GB 9 1