# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
بررسی مختصر روش المان محدود
18.52 MB 34 0
رایگان
2
بهینه‌سازی در عملکرد با متلب
10.04 MB 33 1
رایگان
3
هندبوک مدل‌سازی و شبیه‌سازی مبتنی بر مهندسی سیستم‌ها
49.78 MB 30 0
رایگان
4
CAD، مدلسازی 3D، تجزیه‌وتحلیل مهندسی و آزمایش نمونه اولیه؛ کاربردهای صنعتی و پژوهشی
12.81 MB 22 1
رایگان
5
سیگنال‌ها و سیستم‌ها با محاسبات MATLAB و مدل‌سازی Simulink
7.21 MB 27 0
رایگان
6
بهینه‌سازی شبیه‌سازی تصادفی؛ محاسبه اختصاص بودجه به صورت بهینه
2.07 MB 8 0
رایگان
7
ارتباط مدل‌سازی و تجربیات
37.48 MB 28 0
رایگان
8
روش‌های محاسباتی و اندازه‌گیری‌های تجربی XV
21.34 MB 25 0
رایگان
9
مدلسازی، شبیه‌سازی و مفاهیم نرم‌افزاری برای مشکلات علمی-فن‌آوری
33.71 MB 26 0
رایگان
10
مدلسازی و محاسبات در مهندسی
14.67 MB 24 0
رایگان
11
مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها با استفاده از MATLAB و Simulink
14.98 MB 24 0
رایگان
12
پیشرفت‌های حوزه مدل‌سازی تخریب
6.91 MB 27 0
رایگان
13
آشنایی با مدل‌سازی سری زمانی
7.02 MB 33 0
رایگان
14
مدل‌سازی و مدیریت فرآیندهای مهندسی
4.10 MB 32 0
رایگان
15
اصول اساسی شبیه‌سازی و مدل‌سازی
4.21 MB 27 0
رایگان
16
مدلسازی فشرده؛ اصول، تکنیک‌ها و برنامه‌های کاربردی
8.45 MB 24 0
رایگان
17
طراحی و سازگاری چرخه عمر محصول
17.03 MB 33 0
رایگان
18
مدلسازی، برآورد و کنترل سیستم‌های شبکه‌ای پیچیده
9.79 MB 38 0
رایگان
19
مدلسازی و ابعاد سازه
5.73 MB 28 0
رایگان
20
مدلسازی در پدیده انتقال
5.17 MB 25 0
رایگان
21
مدل‌سازی و برآورد پارامترهای سیستم‌های پویا
1.98 MB 34 0
رایگان
مدلسازی و ابعاد سازهModeling and Dimensioning of Structures: A Practical Approach

مدلسازی و ابعاد سازه
Modeling and Dimensioning of St ...

این کتاب شامل مقالات و مباحث اساسی و پایه‌ای که درحال‌حاضر برای حساب دیفرانسیل و انتگرال سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌باشد. در واقع این کتاب ...

5.73 MB
رایگان

بارگزاری