# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تشخیص و توانبخشی بیماری پارکینسون
33.36 MB 260 0
2,000
2
مکانیسم ها در بیماری پارکینسون – مدل ها و درمان ها
25.20 MB 273 0
2,000
3
تشخیص و درمان بیماری پارکینسون
5.87 MB 199 0
2,000
4
اتیولوژی (سبب شناسی) و پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون
18.64 MB 232 0
2,000
5
علائم بیماری پارکینسون
3.57 MB 216 0
2,000
6
به سوی درمان های جدید برای بیماری پارکینسون
8.76 MB 206 0
2,000
7
بیماری پارکینسون – روش ها و پروتکل ها – روش ها در پزشکی مولکولی
3.54 MB 227 0
2,000
8
بیماری پارکینسون – اشکال غیر موتوری (غیر حرکتی) و غیر دوپامینرژیک
23.31 MB 221 0
2,000
9
ناوبری (هدایت) زندگی با بیماری پارکینسون
4.12 MB 255 0
2,000
10
بیماری پارکینسون و پارکینسونیسم در سالمندان
40.88 MB 269 0
2,000
11
جراحی اختلال حرکتی
14.38 MB 222 0
2,000
12
خلاصه بیماری پارکینسون
8.49 MB 296 0
2,000
13
بیماری پارکینسون و اختلال عملکرد غیر حرکتی
6.91 MB 251 0
2,000
14
علائم غیر موتوری بیماری پارکینسون
60.53 MB 310 0
2,000
15
چالش ها در بیماری پارکینسون
62.02 MB 206 0 4.0
2,000

بارگزاری