# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
VSDC Video Editor Pro 6.1.0.888889 x86
41.34 MB 2 0
رایگان
2
VSDC Video Editor Pro 6.1.0.888889 x64
47.57 MB 2 0
رایگان
3
Adobe After Effects CC 2019 v16.0.0.235 x64
1.87 GB 8 1
رایگان
4
DaVinci Resolve Studio 15.1.2.8
1.04 GB 3 0
رایگان
5
AE Pixel Sorter 2 v.2.0.4
1.31 MB 4 1
رایگان
6
VideoProc 3.1
47.21 MB 10 1
رایگان
7
Assimilate Scratch v9.0.993 x64
176.37 MB 9 0
رایگان
8
DaVinci Resolve 15.1.0.024
603.77 MB 9 0
رایگان
9
DaVinci Resolve 15.1.0.024 Comments
91.02 MB 11 0
رایگان
10
Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio 15.1.0.23
1.04 GB 11 0
رایگان
11
AVS4YOU Software AIO Installation Package 4.1.2.152
255.04 MB 25 0
رایگان
12
AVS Video ReMaker 6.1.2.217
43.09 MB 12 0
رایگان