# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
آموزش کار با رنگها در NUKE
412.02 MB 28 1
رایگان
2
آموزش کامپوزیت کردن در Nuke
2.10 GB 46 5
رایگان
3
Pluralsight - Lighting VFX Workflows with Katana and RenderMan
594.43 MB 30 0
رایگان
4
FXPHD - RTO202 Tools of Roto and Paint
3.19 GB 23 0
رایگان
5
Digital Tutors - Simulating Fast Moving Smoke Characters in Maya and NUKE
2.61 GB 135 4
رایگان
6
Digital Tutors - Creating a Futuristic Set Extension in NUKE
2.08 GB 98 4
رایگان
7
Digital Tutors - A VFX Environment In Mari And Nuke
987.67 MB 93 3
رایگان
8
Digital Tutors - Creating Beautiful Animated Sets in NUKE and Photoshop
3.62 GB 108 3
رایگان
9
Digital Tutors - 3D Pan and Tile Sky Replacement in NUKE
481.72 MB 91 1
رایگان
10
Digital Tutors - Your First Day of Rotoscoping in NUKE
913.13 MB 42 3
رایگان
11
Digital Tutors - Advanced Compositing Techniques in NUKE Space Scene
610.36 MB 106 0
رایگان
12
Digital Tutors - Introduction to Channels in NUKE
251.59 MB 88 0
رایگان
13
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 9 Lighting and Rendering
759.10 MB 87 7 5.0
رایگان
14
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 8 Animation
1.06 GB 84 7
رایگان
15
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 7 Match Moving
1.20 GB 125 5
رایگان
16
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 6 Rigging
3.21 GB 104 5
رایگان
17
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 5 Robot Texturing
984.82 MB 91 1
رایگان
18
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 4 Robot Modeling
1.47 GB 213 7
رایگان
19
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 10 Compositing
1.70 GB 178 7
رایگان
20
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline
2.37 GB 78 0
رایگان
21
Digital Tutors - 10 Ways to Work Faster in NUKE
366.22 MB 95 1
رایگان
22
Digital Tutors - Infiltrator Production Pipeline Volume 7 Compositing in NUKE
1.96 GB 143 8
رایگان
23
آموزش استفاده از تمامی ابزارها و امکانات نرم افزار نیوک
1.44 GB 223 30
رایگان
24
آموزش ساخت جلوه های ویژه در نرم افزار نیوک
2.35 GB 256 24
رایگان
25
آموزش ویژگیهای جدید و پیشرفته ای از نرم افزار نیوک
3.11 GB 224 71
رایگان