# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
آموزش کار با رنگها در NUKE
412.02 MB 58 3
رایگان
2
آموزش کامپوزیت کردن در Nuke
2.10 GB 74 6
رایگان
3
Pluralsight - Lighting VFX Workflows with Katana and RenderMan
594.43 MB 56 2
رایگان
4
FXPHD - RTO202 Tools of Roto and Paint
3.19 GB 45 1
رایگان
5
Digital Tutors - Simulating Fast Moving Smoke Characters in Maya and NUKE
2.61 GB 160 4
رایگان
6
Digital Tutors - Creating a Futuristic Set Extension in NUKE
2.08 GB 119 4
رایگان
7
Digital Tutors - A VFX Environment In Mari And Nuke
987.67 MB 135 5
رایگان
8
Digital Tutors - Creating Beautiful Animated Sets in NUKE and Photoshop
3.62 GB 130 3
رایگان
9
Digital Tutors - 3D Pan and Tile Sky Replacement in NUKE
481.72 MB 113 2
رایگان
10
Digital Tutors - Your First Day of Rotoscoping in NUKE
913.13 MB 62 3
رایگان
11
Digital Tutors - Advanced Compositing Techniques in NUKE Space Scene
610.36 MB 127 0
رایگان
12
Digital Tutors - Introduction to Channels in NUKE
251.59 MB 105 0
رایگان
13
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 9 Lighting and Rendering
759.10 MB 120 7 5.0
رایگان
14
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 8 Animation
1.06 GB 121 11
رایگان
15
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 7 Match Moving
1.20 GB 149 5
رایگان
16
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 6 Rigging
3.21 GB 130 6
رایگان
17
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 5 Robot Texturing
984.82 MB 136 2
رایگان
18
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 4 Robot Modeling
1.47 GB 242 7
رایگان
19
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline Volume 10 Compositing
1.70 GB 204 7
رایگان
20
Digital Tutors - Transforming Robot Production Pipeline
2.37 GB 100 0
رایگان
21
Digital Tutors - 10 Ways to Work Faster in NUKE
366.22 MB 116 2
رایگان
22
Digital Tutors - Infiltrator Production Pipeline Volume 7 Compositing in NUKE
1.96 GB 165 9
رایگان
23
آموزش استفاده از تمامی ابزارها و امکانات نرم افزار نیوک
1.44 GB 250 32
رایگان
24
آموزش ساخت جلوه های ویژه در نرم افزار نیوک
2.35 GB 285 24
رایگان
25
آموزش ویژگیهای جدید و پیشرفته ای از نرم افزار نیوک