# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - Lightroom Classic CC 2015 Essential Training (updated Oct 20, 2017)
2.26 GB 38 0
رایگان
2
Lynda - Lightroom CC First Look
313.26 MB 43 1
رایگان
3
Lynda - Editing GoPro Hero Photos and Videos With Lightroom and Photoshop
905.42 MB 125 1
رایگان
4
Lynda - Portrait Project Lighting A Portrait With Lightroom
133.35 MB 111 0
رایگان
5
Lynda - Enhancing A Travel Photo With Photoshop And Lightroom
240.99 MB 114 0
رایگان
6
Lynda - photoshop lightroom workflow strategies
1.23 GB 50 0
رایگان
7
آموزش Adobe Lightroom
2.83 GB 362 225
رایگان
8
آموزش نرم افزار Lightroom
843.02 MB 242 292
رایگان
9
آموزش امکانات و ابزارهای جدید نسخه 10.1 نرم افزار Logic Pro
458.73 MB 172 45
رایگان
10
آموزش قابلیت های اساسی و کلیدی Lightroom
171.25 MB 210 31
رایگان
11