# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
خواب بذر یا درمانسی
266.38 KB 385 31
رایگان
2
علف های هرز شایع گندم
1.86 MB 354 19 3.0
رایگان
3
برداشت گندم و تأثیر آن در کمیت و کیفیت محصول
383.41 KB 355 16
رایگان
4
فیزیولوژی پس از برداشت
529.95 KB 336 15
رایگان
5
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM
3.68 MB 448 23
رایگان
6
مبانی کنترل بیوتکنولوژی در محصولات گلخانه ای
2.10 MB 249 16
رایگان
7
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
4.76 MB 642 43
رایگان
8
بیماری شناسی درختان
4.34 MB 36 3
رایگان
9
تاثیر تنش گرما بر فیزیولوژی رشد و نمو گندم
1.77 MB 34 1
رایگان
10
تولید محصولات زراعی
6.00 MB 31 1
رایگان
11
جزوه میوه کاری در مناطق معتدله
5.94 MB 36 3
رایگان
12
مهندسی خاک و آب
4.90 MB 41 1
رایگان
13
مهندسی زه کشی
3.37 MB 44 3
رایگان
14
زه کشی اراضی
4.87 MB 39 2
رایگان
15
زیست شناخت بذر و عملکرد محصولات دانه ای
2.26 MB 36 0
رایگان
16
عناصر غذایی گیاهان در محیطهای بیابانی و خشک
1.38 MB 29 2
رایگان
17
نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام های کشاورزی
5.52 MB 373 26
رایگان
18
واکنشهای گیاهان زراعی به محیط رشد
3.03 MB 432 22 1.0
رایگان
19
ساخت و کاربرد مدلهای شبیه سازی در کشاورزی
1.75 MB 29 0
رایگان
20
درختان و درختچه های ایران
5.40 MB 369 25
رایگان
21
بیماری های زراعی
1.49 MB 335 44
رایگان
22
کشاورزی و انرژی
3.72 MB 280 11
رایگان
23
مروری بر روشهای شناسایی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهان
4.12 MB 277 10
رایگان
24
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر
734.54 KB 359 22
رایگان
25
مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع
1.04 MB 323 21
رایگان
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

گردآوری شده توسط دانشجویان رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران سال 1388 زیر نظر دکتر حسین اللهیاری مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ipm

دانلود 23
3.68 MB
رایگان
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاه ...

یوتکنولوژی را می توان مجموعه ای از روش ها و فنونی دانست که در آن از ارگانیسم های موحود زنده و یا قسمتی از آنها برای تولید ، تغییر فرآورده ها، بهینه سا ...

دانلود 43
4.76 MB
رایگان
درختان و درختچه های ایران

درختان و درختچه های ایران

کتاب ارائه شده در این پست با نام درختان و درختچه های ایران است که توسط انتشارات دانشگاه پیام نور برای دانشجویان رشته های کشاورزی به چاپ رسیده است.

دانلود 25
5.40 MB
رایگان
کشاورزی و انرژی

کشاورزی و انرژی

دکتر کوچکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، متولد سال 1326 از شهرستان فسا، لیسانس خود را در رشته زراعت در سال 1349 از دانشگاه اهواز دریافت کرد و در سال 1351 ...

دانلود 11
3.72 MB
رایگان
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر

کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و ...

این حشره به گونه‌های بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر حمله می‌کند. از درختان مثمر سیب میزبان اصلی آن در ایران است ولی خسارت آن روی گلابی، به و گردو نیز ...

دانلود 22
734.54 KB
رایگان

بارگزاری