# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and .NET Framework 4 ia64
553.54 MB 25 0
رایگان
2
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and .NET Framework 4 64bit
555.40 MB 23 0
رایگان
3
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and NET Framework 4 32bit
551.96 MB 30 0
رایگان
4
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and NET Framework 3.5 SP1 ia64
553.54 MB 27 0
رایگان
5
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and NET Framework 3.5 SP1 64bit
555.40 MB 21 0
رایگان
6
Microsoft Automatic Graph Layout 2007
4.08 MB 27 0
رایگان
7
Red Gate .NET Reflector 9.2.0.117
7.79 MB 59 2
رایگان
8
JetBrains Rider 2017.1.2 Build 171.4456.3568 Windows
266.19 MB 38 0
رایگان
9
EazyCode 7.1.70 Retail .Net Code Generator
22.59 MB 58 3
رایگان
10
Sunisoft IrisSkin dotNET v3.61
6.30 MB 37 0
رایگان
11
TMS Advanced Mobile Chart v1.0 for VS2005 VS2008
2.45 MB 41 0
رایگان
12
Teroid Needle Gauge v3.5
196.07 KB 29 0
رایگان
13
Teroid Linear Gauge v2.0
188.09 KB 32 0
رایگان
14
Teroid Data Grid View Print Control v1.3
201.13 KB 31 0
رایگان
15
Teroid Data Grid View Export Control v1.0
177.23 KB 33 0
رایگان
16
Teroid Data Filter v3.0
187.60 KB 37 0
رایگان
17
EazyCode 7.1.69 Retail Net Code Generator
22.59 MB 84 0
رایگان
18
Red Gate .NET Reflector 9.0.2.609 Pro
9.40 MB 38 1
رایگان
19
EazyCode 7.1.68 Retail .Net Code Generator
22.58 MB 89 0
رایگان
20
FMSoft uniGUI Complete Professional Edition v1.0.0.1397
33.85 MB 165 14
رایگان
21
Xheo Licensing v2.1.R30
6.42 MB 63 2
رایگان
22
Borland Delphi 2007 Enterprise 32Bit
4.95 GB 71 4
رایگان
23
Microsoft Visual Studio 2015 14.0.25420.01 Update 3
6.78 GB 114 5
رایگان
24
Visual Studio Professional 2017
20.21 GB 105 6
رایگان
25
Visual Studio Enterprise 2017
20.30 GB 91 6
رایگان
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and .NET Framework 4 ia64

Microsoft Windows Platform SDK ...

Microsoft Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 4 provides tools, compilers, headers, libraries, code samples, and a new help system that devel ...

553.54 MB
رایگان
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and .NET Framework 4 64bit

Microsoft Windows Platform SDK ...

Microsoft Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 4 provides tools, compilers, headers, libraries, code samples, and a new help system that devel ...

555.40 MB
رایگان
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and  NET Framework 4 32bit

Microsoft Windows Platform SDK ...

Microsoft Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 4 provides tools, compilers, headers, libraries, code samples, and a new help system that devel ...

551.96 MB
رایگان
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and NET Framework 3.5 SP1 ia64

Microsoft Windows Platform SDK ...

Microsoft Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 3.5 provides tools, compilers, headers, libraries, code samples, and a new help system that dev ...

553.54 MB
رایگان
Microsoft Windows Platform SDK for Windows 7 and NET Framework 3.5 SP1 64bit

Microsoft Windows Platform SDK ...

Microsoft Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 3.5 provides tools, compilers, headers, libraries, code samples, and a new help system that dev ...

555.40 MB
رایگان
Microsoft Automatic Graph Layout 2007

Microsoft Automatic Graph Layou ...

The package contains the following: Layout engine (Microsoft.MSAGL.dll) – The core layout functionality. This component can be used directly in cas ...

4.08 MB
رایگان
Red Gate .NET Reflector 9.2.0.117

Red Gate .NET Reflector 9.2.0.1 ...

تمامی کسانی که به نحوی با کد نویسی و برنامه نویسی سر و کار دارند به این امر آگاهند که استفاده از کد ها و کتابخانه های آماده سرعت کار را به طور چشمگیری ...

دانلود 2
7.79 MB
رایگان
JetBrains Rider 2017.1.2 Build 171.4456.3568 Windows

JetBrains Rider 2017.1.2 Build ...

JetBrains Rider یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET, هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های ...

266.19 MB
رایگان
EazyCode 7.1.70 Retail .Net Code Generator

EazyCode 7.1.70 Retail .Net Cod ...

EazyCode dot Net Code Generator ابزاری مفید برای تسریع عملیات کدنویسی برنامه نویسان دات نت است. برنامه نویسان معمولا در نوشتن برنامه های با الگوهای مع ...

دانلود 3
22.59 MB
رایگان
Sunisoft IrisSkin dotNET v3.61

Sunisoft IrisSkin dotNET v3.61

IrisSkin is the easiest-to-use .NET skin solution for Microsoft VisualStudio.NET(WinForms) and Delphi.NET. It provides you the ability to make ...

6.30 MB
رایگان
TMS Advanced Mobile Chart v1.0 for VS2005 VS2008

TMS Advanced Mobile Chart v1.0 ...

Wide range of 2D and 3D chart types: Line, Bar, Area, Pie, Donut, Band, Stacked Bars, Stacked Area, etc. - X-axis with custom ...

2.45 MB
رایگان
Teroid Needle Gauge v3.5

Teroid Needle Gauge v3.5

Teroid Needle Gauge is a .NET control providing on-screen display of numerical data in a way that is quick and easy for users to understand ...

196.07 KB
رایگان
Teroid Linear Gauge v2.0

Teroid Linear Gauge v2.0

Teroid Linear Gauge is a .NET Windows Forms control providing compact and versatile method of displaying numerical data in a straight-line fo ...

188.09 KB
رایگان
Teroid Data Grid View Print Control v1.3

Teroid Data Grid View Print Con ...

Teroid Data Grid View Print Control provides much-needed printing, page setup and print preview functionality for the DataGridView, which replac ...

201.13 KB
رایگان
Teroid Data Grid View Export Control v1.0

Teroid Data Grid View Export Co ...

Teroid Data Grid View Export Control is a .NET Windows Forms control which exports the contents of a Data Grid View to a csv (comma separated ...

177.23 KB
رایگان
Teroid Data Filter v3.0

Teroid Data Filter v3.0

Teroid Data Filter 3.0 is a .NET Windows Forms control allowing users to specify filtering criteria in applications using an ADO .NET DataV ...

187.60 KB
رایگان
EazyCode 7.1.69 Retail  Net Code Generator

EazyCode 7.1.69 Retail Net Cod ...

EazyCode dot Net Code Generator ابزاری مفید برای تسریع عملیات کدنویسی برنامه نویسان دات نت است. برنامه نویسان معمولا در نوشتن برنامه های با الگوهای مع ...

22.59 MB
رایگان
Red Gate .NET Reflector 9.0.2.609 Pro

Red Gate .NET Reflector 9.0.2.6 ...

تمامی کسانی که به نحوی با کد نویسی و برنامه نویسی سر و کار دارند به این امر آگاهند که استفاده از کد ها و کتابخانه های آماده سرعت کار را به طور چشمگیری ...

دانلود 1
9.40 MB
رایگان
EazyCode 7.1.68 Retail .Net Code Generator

EazyCode 7.1.68 Retail .Net Cod ...

EazyCode dot Net Code Generator ابزاری مفید برای تسریع عملیات کدنویسی برنامه نویسان دات نت است. برنامه نویسان معمولا در نوشتن برنامه های با الگوهای مع ...

22.58 MB
رایگان
FMSoft uniGUI Complete Professional Edition v1.0.0.1397

FMSoft uniGUI Complete Professi ...

چارچوب uniGUI، تجربه ی توسعه ی برنامه های وب را به سمت بعدی دیگر توسعه می دهد. uniGUI توسعه دهندگان را قادر می سازد تا پروژه های دلفی خود را به عنوان ...

دانلود 14
33.85 MB
رایگان
Xheo Licensing v2.1.R30

Xheo Licensing v2.1.R30

نرم افزار لایسس کننده برنامه هاd تحت .NET با قابلیت قرار دادن Active Key.

دانلود 2
6.42 MB
رایگان
Borland Delphi 2007 Enterprise 32Bit

Borland Delphi 2007 Enterprise ...

Borland Delphi یکی از رایج ترین زبان های برنامه نویسی مخصوصاً در ایران می باشد که به تعبیر دیگر همان پاسکال شی ء گرا است که توسط شرکت بورلند تولید شده ...

دانلود 4
4.95 GB
رایگان
Microsoft Visual Studio 2015 14.0.25420.01 Update 3

Microsoft Visual Studio 2015 14 ...

Visual Studio، نرم‌افزاری توسعه یافته برای برنامه نویسان کامپیوتر است که توسط شرکت نرم‌افزاری Microsoft تولید شده است. این برنامه سعی می کند یک محیط ب ...

دانلود 5
6.78 GB
رایگان
Visual Studio Professional 2017

Visual Studio Professional 2017

نرم‌افزاری توسعه یافته برای برنامه نویسان کامپیوتر است که توسط شرکت نرم‌افزاری Microsoft تولید شده است. این برنامه، ابزار های متنوعی را در اختیار تیم ...

دانلود 6
20.21 GB
رایگان
Visual Studio Enterprise 2017

Visual Studio Enterprise 2017

نرم‌افزاری توسعه یافته برای برنامه نویسان کامپیوتر است که توسط شرکت نرم‌افزاری Microsoft تولید شده است. این برنامه، ابزار های متنوعی را در اختیار تیم ...

دانلود 6
20.30 GB
رایگان

بارگزاری